home

Je geliefde ongekend verrassen?


Huisregels

We delen graag onze huisregels met jou.. • Er is gratis privé parkeergelegenheid aanwezig vlak aan de ingang.  Deze is volledig discreet en volledig privé.
 • Bij aankomst worden jullie discreet naar jullie ruimte begeleid.
 • Alvorens de ervaringen starten, worden kort de verwachtingen van jullie als koppel overlopen.
 • De tantraloft houdt zich discreet naar alles wat gebeurt in de ruimtes en wij houden de volledige privacy. 
 • Tantraloft respecteert voor 100 % de privacy van zijn klanten. Het telefoonnummer en mailadres wordt niet vrijgegeven aan derden en wordt door Tantraloft enkel gebruikt bij reservaties.
 • respecteert voor 100 % de privacy van zijn klanten.
 • In de tantraloft is een douche ter beschikking zodat jullie voor en na de massage jullie kunnen opfrissen.
 • De tantraloft staat open voor iedereen ouder dan 18 jaar.
 • Wij hebben respect voor jullie en jullie hebben respect voor ons.
 • Gelieve uw reservatie uur stipt aan te houden. Indien jullie later aankomen zal de verloren tijd mee aangerekend worden.
 • Het gereserveerde einduur blijft steeds aangehouden, ook indien u later bent aangekomen, zodat de volgende klanten op tijd de ruimte kunnen betreden na reiniging.
 • Indien men niet tijdig, dit wil zeggen minstens 1 week voor de reservatie de afspraak annuleert, of de dag zelf houdt dit in dat men zelf iemand moet zoeken die in uw plaats kan komen, anders dien je de volledige som te betalen voor de gemaakte afspraak als schadevergoeding. 
 • Bij het niet komen wordt de volledige som doorgerekend als schadevergoeding, en zal je de rekening ontvangen.
 • Indien met tijdig annuleert (meer dan 1 week op voorhand) blijven de betaalde voorschotten altijd geldig voor het plaatsen van een reservatie op een ander tijdstip.  Je kan dan je voorschot gebruiken voor een nieuwe reservatie binnen 1 jaar en voor minstens een gelijkwaardig budget.  Reeds betaalde bedragen worden nooit teruggestort.
 • Ook indien er sprake is van overmacht in hoofde van de klant zijn boven vermelde vergoedingen verschuldigd.
 • Jullie respecteren de rust van de andere gasten in de tantraloft. Roepen, gillen of lawaai maken in de ruimte kan lijden tot verwijdering uit ons complex.
 • In de tantraloft wordt geen eten of drinken van buitenaf meegenomen.
 • De klanten zijn eraan gehouden geen verboden middelen in ons complex binnen te brengen.
 • De klant verklaart zich integraal akkoord dat hijzelf verantwoordelijk is voor een correct gebruik van de door ons ter beschikking gestelde installaties en goederen. In geen enkel geval kan de klant Tantraloft aansprakelijk stellen voor ongevallen, lichamelijke of materële schade of eender welke andere claim.
 • Wanneer er schade wordt aangebracht aan de ter beschikking gestelde installatie of ruimte in de tantraloft, worden de kosten van herstelling, vervanging of reiniging aangerekend aan de gebruiker.
 • De tantraloft behoudt zich het recht om klanten het gebouw te ontzeggen of om klanten uit het gebouw te zetten.
 • Wanneer er diefstal of andere inbreuken worden vastgesteld, wordt de politie verwittigd.
 • Wanneer u reserveert via TantraLoft gaat u automatisch integraal akkoord met de algemene voorwaarden en huisregels.
 • Alle informatie betreffende het complex en de aangeboden diensten vindt u terug op de website www.tantraloft.be
 • Wanneer je je eigen eten gaat meenemen of zou opteren voor Take-Away wordt er een service fee aangerekend van 45 euro/persoon. Tantraloft zal een creditkaart garantie vragen als waarborg.
 • Tantraloft fungeert enkel als tussenpersoon voor de organisatie, advertentie-en publiciteit voor de aangeboden diensten van het team vermeld op de website. 
 • Elk geschil tussen Tantraloft en de klant wordt beslecht volgens het Belgische recht en elk geschil behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van Rechtbanken van Turnhout.
 • Tantraloft heeft ten allen tijde het recht bij vermoeden van overmatig drankgebruik, drugsgebruik, lawaai of geweld de privé ruimtes te betreden.
  Bij vaststelling heeft Nooz zonder enige vorm van verantwoording het recht jullie te verplichten het domein onmiddellijk te verlaten en dit zonder enig vorm van tegemoetkoming.
  Wanneer dit wordt geweigerd kan Tantraloft hiervoor de veiligheidsagent en/of politie aanspreken.
 • Het is strikt verboden andere mensen op het domein toe te laten dan de personen die hebben gereserveerd.  Bij vaststelling wordt dit aanzien als woonstschennis / huisvredebreuk en kan de politie verwittigd worden en heeft Tantraloft het recht jullie te verplichten het domein onmiddellijk te verlaten en dit zonder enig vorm van tegemoetkoming. Wanneer dit wordt geweigerd kan Tantraloft hiervoor de veiligheidsagent en/of politie aanspreken.
 

Op 2km van afrit 20 E313
Aan het water of in de bossen
of met exclusieve skyline
E.: info@tantraloft.be
T.: 0472/760.846


Intens genieten!

Hou je relatie spannend© 2024 tantraloft - Created by TOP